Zorginstellingen

Vanuit de historie werkt Krijnen Bouw veel voor zorginstellingen. Hierbij moet gedacht worden aan ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Verbouw en onderhoud
Wij weten door onze ervaring dat het uitermate belangrijk is dat de dagelijkse gang van zaken in de zorginstelling niet of zo min mogelijk verstoord wordt en dat de overlast beperkt moet worden zodat u uw zorginstelling kunt blijven gebruiken. Onze mensen zijn erin getraind om tijdens hun werkzaamheden de bedrijfsactiviteiten in de instelling zo min mogelijk te hinderen. We werken met vaste mensen die veilig en deskundig werkt verrichten. In goed overleg bekijken wij hoe de werkzaamheden, voor beide partijen, zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden, waarbij we zorgvuldig omgaan met de stofbeheersing zodat een hygiënische omgeving behouden blijft.