Woningborg

Een koper heeft recht op een Woningborg-certificaat indien de (bouw)ondernemer is ingeschreven bij Woningborg en het bouwplan is geaccepteerd door Woningborg. Dat betekent dat de woning is opgenomen in het Woningregister. Dit is na te gaan bij Woningborg. Het belangrijkste is, dat het Woningborg-certificaat voor de koper zekerheid biedt in geval de (bouw)ondernemer tijdens de bouw of na 3 maanden na de oplevering van het huis niet aan zijn afbouwverplichting, respectievelijk garantieverplichtingen voldoet. Krijnen Bouw is ingeschreven bij Woningborg.

woningborg_groep