Planmatig en groot onderhoud

De laatste jaren heeft Krijnen Bouw zich toegelegd op het uitvoeren van planmatig en groot onderhoud voor diverse Foto 10 Krijnen project 1 (1)
woningcorporaties uit de regio Tilburg. Wij leggen de nadruk op efficiënt werken en het beperken van de overlast voor de bewoners tot een minimum.